Obszary naszej działalności

Nasza działalność opiera się na prowadzeniu badań nad bardziej racjonalnymi sposobami eksploatacji zasobów naturalnych. Jednocześnie mocno skupiamy naszą uwagę na implementacji naszych metod, w taki sposób, aby czynić dostępne rozwiązania mniej uciążliwymi dla środowiska.

Na dzień dzisiejszy posiadamy w swojej ofercie technologię pozwalające znacząco obniżyć koszty eksploatacji maszyn  :

  • w transporcie ciężkim

  • w budownictwie

  • w rolnictwie